I et liv med smerter skal du lære at finde balancen

Der findes ingen enkel opskrift på at leve godt med kroniske smerter. Men når du til en dybere forståelse og accept af din situation, vil du ofte være mindre hårdt ramt over tid.

I overlæge og smertespecialist Karin Bruun Plesners arbejde på Smertecenter Syd møder hun typisk to typer af patienter.

- Det kan være, man ikke kan acceptere, at ens liv er blevet anderledes og derfor bare knokler på som før. Kan man ikke være den mor, far eller partner, man var tidligere, så føles det ikke godt nok. Denne gruppe mennesker støder ofte panden mod en mur. Det ser vi kan resultere i humørpåvirkning og i værste tilfælde depression, fortæller Karin Bruun Plesner.

Nogle kan rigtig meget og klarer et fuldtidsarbejde, mens andre slet ikke kan. Det gælder om ikke at køre sig selv ned.

Den anden gruppe befinder sig i den modsatte grøft:

- Vi oplever også, at man kan blive bange og slet ikke tør bruge sin krop. Man går i stå. Denne gruppe får det ligeså skidt som den førnævnte. Men fælles for grupperne er, at de begge skal hjælpes ind mod midten og finde ind til at leve et mere balanceret liv med de smerter, de har fået. De skal arbejde med at acceptere, og at det er de nye vilkår, de skal leve med fremadrettet, fortæller smertespecialisten og fortsætter:

- Men det er selvfølgelig helt naturligt, at man kan have vanskeligheder ved at tackle en helt ny livssituation. Det er en lang proces for mange mennesker, og de patienter, vi får her på Smertecenter Syd, har brug for hjælp til at leve med de kroniske smerter.

Bliv god til at regulere dine aktiviteter

På Smertecenter Syd opfordrer de deres patienter til at spise sundt og gerne dyrke motion. Men det kan være farligt at tro, at man eksempelvis kan træne alle sine smerter væk.

- Det er vigtigt at holde sig aktiv, hvis man kan, og det er meget individuelt, hvad der virker. Dog er træning, motion og anden fysisk aktivitet ikke udelukkende godt, hvis man ikke regulerer efter behov. Det handler om at mærke, hvornår man er i balance i sine aktiviteter. Det gælder også i forhold til praktiske gøremål som rengøring eller i sit arbejdsliv. Nogle kan rigtig meget og klarer et fuldtidsarbejde, mens andre slet ikke kan. Det gælder om ikke at køre sig selv ned.

Det er derfor centralt, at man bliver god til at aktivitetsregulere. Bliver man ved med at presse sig selv i sine aktiviteter, så trigger man smerterne og får et værre og ustabilt smerteniveau.

- Det handler om at have en psykisk fleksibilitet, når man bliver ramt af noget, der spænder ben i livet. Mange glemmer at tage passende hensyn til sig selv. Samtidig vil det tit også være nemmere at møde omgivelserne og få andre mennesker til at forstå dig, hvis du selv forstår din situation, siger Karin Bruun.

Forstå kroniske smerter

Når smerter bliver kroniske, så ændrer smertemekanismerne sig. 

Har man en akut skade, får man smertesignaler fra ødelagt væv, men har man kroniske smerter, kan vævet se helt normalt ud. Derfor kan det være svært at finde beviser for de kroniske smerter, man har.

- Ved kroniske smerter ser vi ofte, at det er forandringer i smertesystemet, der fungerer som kroppens alarmsystem. Når man har haft en smerte på grund af en skade, så kan man få trigget nogle processer i hjernen, der gør, at smertesystemet bliver meget sensitivt. Fra kun at reagere på noget, der er til fare for ens krop, så reagerer det nu på mindre og mindre. Det giver en større smertefølsomhed, og det kan blive svært at tolke, hvad smerterne betyder, siger overlæge og smertespecialist Karin Bruun Plesner.

Sådan kan du få tværfaglig behandling

Din læge kan henvise dig til et offentligt tværfagligt smertecenter, hvis du har kroniske smerter, og hvis lægen vurderer, at dine smerter kræver en tværfaglig behandling. Der er lang ventetid til disse tilbud, men hvis ventetiden overstiger 30 dage, har du ret til at vælge et privat tilbud.

Der findes mange forskellige smertecentre og klinikker i både offentligt og privat regi, og der kan sagtens være store forskelle mellem dem. Det er forskelligt, hvilke faggrupper de har ansat, ligesom der kan være forskel på deres tilbud.

Det er derfor en god idé at tjekke deres hjemmeside eller ringe og spørge, hvad de tilbyder.