Invester i uddannelse og åbn arbejdsmarkedet

Et højt uddannelsesniveau øger jobchancerne, hvis du har et handicap. Det viser tal fra SFI -Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Det kan være en god investering for din fremtid at tage en videregående uddannelse – særligt hvis du har et handicap.

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at cirka 80 % af mennesker med et handicap, som havde en videregående uddannelse, var i arbejde, mens tallet for dem med en grundskoleuddannelse var cirka 40 %.

Denne forskel er ikke nær så stor, når man ser på tallene for danskere uden handicap. Her er 90 % af de højtuddannede i arbejde, mens det samme gælder for 65 % af dem med en grundskoleuddannelse.

Undersøgelsen er lavet blandt godt 780.000 mennesker i alderen 16-64 år, som efter egen vurdering har et handicap eller længerevarende helbredsproblemer. Godt halvdelen af denne gruppe var i arbejde. 

Stabil beskæftigelse

Beskæftigelsesgraden har relativt set udviklet sig lidt mere positivt de seneste år for danskere med handicap end for danskere i øvrigt.

Undersøgelsen viste dog også, at cirka 10.000-22.000 personer med et handicap, som havde en kompetencegivende uddannelse, gerne ville have et job, og vurderede deres arbejdsevne som høj.

Læs mere på Det Nationale Forskningscenter for Velfærds hjemmeside