Jobsøgning: Skal man være åben om sit handicap?

Se forskellige bud på svaret og få gode råd til, hvordan man får sit første job med et handicap.

Der er stor uenighed om, hvorvidt man skal være åben om sit handicap allerede i den skriftlige ansøgning.

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) mener, at det skræmmer mange arbejdsgivere væk fra start, hvis man skriver i sin ansøgning, at man har et handicap.

Andre, blandt andet UlykkesPatientForeningens formand Janus Tarp mener, at man skal spille med åbne kort fra starten.

- Jeg tror mange arbejdsgivere vil føle sig lidt snydt, hvis man ikke har skrevet noget i ansøgningen om sit handicap og så møder op til samtalen i kørestol. For mig at se vil det give alt for meget fokus til handicappet og tage fokus fra dine kompetencer og faglige erfaring, som jo er det væsentligste for arbejdsgiveren, siger Janus Tarp.

I sidste ende handler det måske om temperament. I hvert fald er det jo den enkeltes beslutning.

Der er dog enighed hele vejen rundt om, at det er vigtigt at gennemtænke situationen, inden man tager sin beslutning. Ligesom man uanset hvad altid til samtalen skal være parat med præcise svar på, hvordan man med hjælpemidler og ordninger kan blive kompenseret for sine funktionsnedsættelser uden, at det koster arbejdsgiveren noget.

Desuden er der bred enighed om, at handicappet ikke må fylde for meget til samtalen. Det faglige, ens kompetencer og eventuelle erfaring skal stå i centrum.

SUMH: Vejen til det første job

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har undersøgt, hvordan man bedst undgår forhindringerne og får sit første job med et handicap.

  • Studerende med et handicap skal på lange videregående uddannelser prioritere at få erhvervserfaring under uddannelsen.
  • Jobsøgende skal ikke omtale deres handicap direkte i ansøgning eller CV. I stedet kan handicappet evt. omtales indirekte ved at fokusere på de kompetencer, som handicappet giver fx foreningsarbejde.
  • Jobsøgende skal være klar i mælet til jobsamtalen om, hvordan deres funktionsnedsættelse påvirker jobbet og informere arbejdsgiveren om eventuelle kompensationsmuligheder.
  • Jobsøgende med særlige behov skal være åbne om deres funktionsnedsættelser over for jobkonsulenterne i det kommunale jobcenter eller hos private aktører.
  • Jobsøgende skal holde øje med, at jobcentret overholder lovgivningen. Konsulenten kender ikke nødvendigvis alle de handicapkompenserende ordninger, så det kan være en god idé at undersøge mulighederne selv og evt. spørge i UlykkesPatientForeningen. Ring gerne til UlykkesLinjen påtlf. 3673 2000 alle dage fra kl. 9-15.