Kommunale besparelser rammer de svageste

Rundspørge viser, at flere kommuner planlægger besparelser på social- og handicapområdet. Hvis regeringens 2025 plan vedtages, vil der komme yderligere besparelser.
- De senere år har det sociale område holdt for i de kommunale budgettilpasninger, og bliver regeringens 2025-plan vedtaget i uforandret form, vil den forstærke billedet af forringelser, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Flere kommuner har allerede planlagt besparelser på det kommunale serviceniveau på social- og handicapområdet, og besparelserne bliver forstærket, hvis regeringens forslag til 2025-plan vedtages.

UlykkesPatientForeningen har foretaget en rundspørge blandt landets kommuner, og blandt de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, er den overordnede tendens, at der bliver serviceforringelser eller i bedste fald en uforandret service. Der har deltaget 23 kommuner i undersøgelsen.

Kommuner forventer, at serviceniveau vil falde

Inden for det specialiserede voksenområde regner to ud af fem af kommunerne med et faldende serviceniveau, mens blot 13 procent regner med et stigende serviceniveau. Inden for servicelovens bestemmelser for voksne med handicap forventer tre ud af ti adspurgte kommuner, at serviceniveauet falder, mens en ud af ti forventer et stigende serviceniveau.

Handicapområdet er dog ikke det eneste område, der må holde for. Inden for ældreområdet regner kommunerne også med et faldende serviceniveau i 2017.

- Vi ser det samme billede gentage sig. De svageste skuldre skal bære. Vi må efterhånden og med rette spørge, om Danmark overholder sine menneskeretlige forpligtelser?

2025-plan betyder yderligere forringelser

- De senere år har det sociale område holdt for i de kommunale budgettilpasninger, og bliver regeringens 2025-plan vedtaget i uforandret form, vil den forstærke billedet af forringelser. Mennesker med handicap og sygdom bliver mindre og mindre kompenseret i fremtiden, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Regeringen lægger blandt op til en lavere regulering af overførselsindkomsterne, ligesom der også er planer om, at en række ydelser fra kommunerne skal omlægges til skøn frem for som nu egentlige rettigheder.

- Vi ser det samme billede gentage sig. De svageste skuldre skal bære. Vi må efterhånden og med rette spørge, om Danmark overholder sine menneskeretlige forpligtelser? fortsætter Janus Tarp.

De kommunale budgetter forhandles færdige i de kommende uger

Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke fuldt overblik over hvilke områder, der bliver påvirket, men når der skal findes store besparelser, bliver de store velfærdsområder, som fx handicap-, børne- og ældreområdet typisk ramt.

De kommunale budgetter bliver forhandlet færdige i løbet af de kommende uger, så det er nu, man skal gøre sin indflydelse gældende, hvis der er noget, der skal laves om.

- I UlykkesPatientForeningen vil vi gøre alt for at forhindre yderligere forringelser. Men vi erkender, at det er op ad bakke.  Yderligere forringelser kommer desværre ikke til at gå ubemærket hen for vores medlemmer og mennesker med handicap generelt, siger Janus Tarp.