Kommunerne skal ikke styre den vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfysioterapi skal gøres kommunal, lyder det fra landets seks største kommuner. Begrundelsen er, at udgifterne er stødt stigende, da der kommer flere patienter på ordningen, og at kommunerne vil kunne styre udgifterne bedre, hvis de havde større indflydelse på ordningen.

- Argumentationen lyder besnærende, men det er svært at se, hvorfor kommunerne skulle kunne løfte netop denne opgave, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

I efteråret 2016 udkom der en evalueringsrapport vedrørende et frikommuneforsøg mellem seks kommuner om vederlagsfri fysioterapi. Rapporten er udgivet af kommunernes egen forening, KL, sammen med det daværende Social- og Indenrigsministeriet.

I rapporten står der følgende:

”Samlet set giver evalueringen af forsøgsordningen ikke et entydigt grundlag for at konkludere, at forsøgsordningen bør udvides til andre kommuner, og at mulighederne der skabes i forsøgsordningen nødvendigvis skal tages i brug af alle andre kommuner, da resultaterne i forsøgskommuner på flere områder peger i forskellige retning."

Herudover fremgår det også, at antallet af borgere på vederlags fysioterapi i de seks kommuner, der deltog i forsøget, ikke ændrede sig:

"Generelt vurderer kommunerne, at forsøget ikke har haft en effekt på antallet af borgere, som har modtaget vederlagsfri fysioterapi. Der er en tendens til, at der er blevet tildelt flere holdydelser og færre individuelle ydelser under forsøget."

Fysioterapi er afgørende

UlykkesPatientForeningen kan derfor ikke støtte, at ordningen overgår til kommunalt regi, lyder det fra Janus Tarp.

- Ordningen har stor betydning for vores medlemmer. Fysioterapien betyder, at vi kan være selvhjulpne i længere tid, end vi ellers havde kunnet være. Et alvorligt fysisk handicap kan jo ikke afhjælpes med medicin eller operationer, så for os spiler fysioterapien en yderst vigtig rolle. Uden den kan vi ikke klare os.

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse. Nogle af de vederlagsfri fysioterapi behandlinger foregår på hold. For at få vederlagsfri fysioterapi, skal man, som ordningen er i dag, henvises af sin læge.

Læs mere

Spastikerforeningen: Overlad ikke den vederlagsfri fysioterapi til kommunerne

Danske Fysioterapeuter: Store kommuner ønsker at overtage vederlagsfri fysioterapi

Rapport fra Rambøll: Evaluering af fri-kommuneforsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi (pdf)