Kroniske smerter koster samfundet dyrt

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny rapport om smerteområdet, og rapporten dokumenterer, at smertepatienter mangler forståelse i sundhedssystemet, og at smerter koster samfundet mia. hvert år.

I rapporten står det bl.a., at der "mangler information og forventningsafstemning om, at udredning og behandling tager tid og at patientens egen indsats i hele forløbet er vigtig for, hvordan smertetilstanden udvikler sig. Kroniske smertetilstande udgør således et meget stort befolkningsmæssigt problem med alvorlige konsekvenser - dels for den enkelte i form af lidelse og nedsat helbredsrelateret livskvalitet, men også for samfundet i form af tabt erhvervsevne og udgifter til sundhedssystemet."

Sundhedsstyrelsen udgav i mandags en rapport, som afdækker smerteområdet i Danmark. Rapporten afdækker bl.a. de væsentligste udfordringer og mulige indsatser på smerteområdet og er tænkt som et fagligt oplæg til en kommende smertehandlingsplan.

UlykkesPatientForeningen har bidraget som repræsentant for Danske Patienter.

I en netop gennemført medlemsrapport fra UlykkesPatientForeningen siger 75 % de ulykkesramte, at de har daglige smerter i høj  eller meget høj grad. Foreningen anbefaler øget fokus på smertebehandlingen, så bl.a. de lange ventelister til smertebehandling kan nedbringes.

Læs rapporten fra Sundhedsstyrelsen