Kursus i færdselsregler

Få opfrisket din viden om færdselsregler hos HandicapBilistCentrets specialkøreskole.

Få opfrisket din viden om færdselsloven for kun 150 kr.

Som medlem af UlykkesPatientForeningen eller PolioForeningen, kan du få ajourført og genopfrisket din viden om færdselsloven på HandicapBilistCentrets kursus i færdselsregler.

Kurset afholdes den 27. april 2016 i Rødovre og den 30. maj 2016 i Aarhus.

Kursusindhold

 • Vigepligter
 • Fletteregler
 • Korrekt placering
 • Spiritus
 • Klip i kørekortet
 • Lygteføring
 • Prøv en teoriprøve

Kurset består af 2,5 times teoretisk undervisning. Ønsker du efterfølgende en opfriskningstime i bil, er det muligt til fordelagtig pris.

Praktisk info Rødovre

 • Tid: Onsdag d. 27. april 2016 kl. 14.30 – 16.45
 • Sted: HandicapBilistCentret, Villumsalen, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre
 • Tilmelding: Senest d. 21. april inden kl. 12.00 til Sussie Jørgensen på tlf: 36739031,sjo@handicapbilist.dk

Praktisk info Aarhus

 • Tid: Mandag den 30. maj 2016 kl. 13.00 - 15.15
 • Sted: HandicapBilistCentret i mødelokalet på 1. sal, Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret P. P. Ørums Gade 11, bygning 3C, 8000 Aarhus C
 • Tilmelding: Senest d. 23. maj inden kl. 12.00 til Sussie Jørgensen på tlf: 36739031,sjo@handicapbilist.dk

Forplejning

Kaffe og kage

Pris

Særtilbud til medlemmer af UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen: kun 150 kr. (ikke medlemmer 300 kr.)

Beløbet skal være overført til konto: 5476 2018333 senest d. 25. april 2016 for deltagelse i Rødovre og 26. maj 2016 for deltagelse i Aarhus. Skriv ”opfrisk teori R” eller ”opfrisk teori A” og deltagernavn i beskedfeltet.