Lanceringen af UlykkesPatientForeningen

Lanceringen af UlykkesPatientForeningen er delt op i to. Den 9. marts 2016 holder vi intern åbningsreception for frivillige, medlemmer og patienter. Den 7. september 2016 har vi ekstern lancering med lancering af UlykkesPatientForeningen i den bredere offentlighed.

Det er en fantastisk spændende, men også særdeles omfattende opgave at bygge en helt ny forening op. Alt lige fra strategier, mærkesager, ydelser til medlemmer og pårørende, logo og designlinje, magasin, hjemmeside og meget mere skal udvikles fra bunden af, så det bedst mulige resultat bliver skabt. Vi har derfor valgt at dele lanceringen op i to.

Intern åbningsreception for medlemmer og frivillige

Ved åbningsreceptionen d. 9. marts inddrages UlykkesPatientForeningens mange frivillige. Her skal de frivillige og medlemmerne blandt andet arbejde med interessevaretagelse, men også præsenteres for foreningens overordnede strategi, visuelle udtryk og kommunikationsplatforme, der alt sammen lanceres ved åbningsreceptionen.

Fra den interne åbningsreception frem til den eksterne lancering vil UlykkesPatientForeningen ikke gøre en aktiv indsats for at markedsføre sig.

Ekstern lancering i den bredere offentlighed

Først når den nye medlems- og pårørendepakke og de sidste elementer i udviklingen af de nye forening er klar påbegyndes det store arbejde med at udbrede kendskabet til UlykkesPatientForeningen og UlykkesLinjen.

Startskuddet hertil finder sted ved den eksterne lancering d. 7. september, hvor pressen inviteres til et fagligt seminar. Seminaret sætter fokus på koordinering i sundhedsvæsenet, og hvorfor det er vigtigt, at der et koordineret forløb i behandlingen af ulykkespatienter.

Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor en række eksterne foredragsholdere deltager.