Lige muligheder for alle – også for mennesker med handicap

I dag, den 3. december, er det FN’s internationale handicapdag. Det er en oplagt mulighed for at sætte fokus på arbejdet for at få lige muligheder – også for mennesker med handicap.

En række internationale og nationale aftaler og love giver i dag mennesker med handicap mulighed for at leve et fuldt og rigt liv. Men der er fortsat ting, der kan gøres bedre.

UlykkesPatientForeningen har i anledning af den internationale handicapdag lavet en lille animation. Den skal være med til at sætte fokus på, at mennesker med handicap stadig forskelsbehandles og diskrimineres i Danmark, og at det endnu ikke er ulovligt at afvise et menneske med handicap på fx en cafe.

Et bredt flertal i folketinget lovede i foråret, at der inden årsskiftet skulle vedtages en lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Loven er dog ikke vedtaget endnu.

Når loven vedtages, bliver den en milepæl. Loven bliver et vigtigt signal om, at ligeværdig behandling af mennesker med handicap er en vigtig værdi i Danmark.

Se udspillet til loven på folketingets hjemmeside

Hjælp os med at sætte fokus på diskrimination af mennesker med handicap ved at dele filmen, som ligger på vores Facebookside.