Lovforslag om forbud mod diskrimination

Regeringen har præsenteret det ventede forslag til loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Lovforslaget er et stort skridt på vejen i forhold til at sikre, at mennesker med handicap også er beskyttet ligesom andre minoriteter.

Tilgængelighed er ikke en del af lovforslaget i første omgang, da der ikke var politisk vilje til det. Der bør dog arbejdes på en langsigtet plan, vurderer UlykkesPatientForeningens formand.

- Vi har en forståelse for, at tilgængelighed koster penge, men vi opfordrer regeringen til, at de laver en langsigtet plan, hvor der bliver afsat konkrete midler til at sikre tilgængeligheden, siger Janus Tarp.

Lovforslaget skal angiveligt træde i kraft pr. 1. januar 2018.

Læs hele forslaget på Høringsportalen