Mænd kan få genoptaget deres arbejdsskadesager

Mænd der har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb i perioden 22. december 1984 til 1. marts 2015 – og har været offentligt sikret – kan få genoptaget deres sag.

I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder skal have i erstatning for erhvervsevnetab, når erstatningen udbetales som et engangsbeløb.

Indtil da havde mænd fået udbetalt mindre i engangsbeløb end kvinder. Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager en række sager på baggrund af dommen, og at en række øvrige sager kan genoptages efter henvendelse.

Kriterier for at få genoptaget sag

Kriterierne for, at få en sag genoptaget er:

  • At du er mand
  • At du har fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke
  • At du efter 22. december 1984 og 1. marts 2015 har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb
  • At du har været offentligt sikret.

At være offentligt sikret, betyder i denne sammenhæng, at din erstatning blev udbetalt af en aktør af staten, regioner, selvforsikrede kommuner eller folkekirken

Sager fra 3. september – 1. marts 2015

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager selv alle de relevante sager fra perioden 3. september 2014, hvor EU-dommen blev afsagt, og frem til 1. marts 2015, hvor reglerne blev ændret.

Sager fra 22. december 1984 – 3. september 2014

Alle sager der opfylder kriterierne fra perioden 22. december 1984 og frem til 3. september 2014 genoptages, hvis de bliver indbragt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du falder inden for denne gruppe, skal du altså selv kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på aes@aes.dk

Læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring