Mange hindringer for handicappede i København

En undersøgelse af tilgængeligheden i Københavns kommune viser, at der er mange hindringer for fysisk handicappede, når de færdes i byen.

Ujævne belægninger, smalle fortove, manglende ramper og forhindringer ved fortovenes ganglinje – det er nogle af de mange udfordringer, som Københavns handicappede borgere møder, når de færdes i byen. Det skriver politiken.dk.

Københavns kommune bad i januar borgere med et handicap om at indberette forhindringer i byens gader og pladser for at kortlægge manglende tilgængelig.

Undersøgelsen viser, at der er flest personer, som har indberettet problemer på Vesterbro. De andre brokvarterer og Indre By har dog også problemer med tilgængeligheden.

Særligt bredden på fortovene på de mest befærdede strækninger som Nørrebrogade og Vesterbrogade blev nævnt i undersøgelsen.

Kommunen har modtaget cirka 3.400 henvendelser om hindringer og barrierer fra borgere.

Planlægger at forbedre tilgængeligheden

Teknik- og miljøforvaltningen vil med kortlægningen af den manglende tilgængelighed gå i gang med en plan for at forbedre forholdene for bevægelseshandicappede.

Ifølge Politiken vil de blandt andet se nærmere på de vigtigste ruter for kørestolsbrugere, som fx ruter til og fra S-togsstationer samt handicap- og ældreboliger.

Læs Politikens artikel