Milliondonation til hotline for ulykkesramte

Offerfonden har bevilliget 4,1 millioner kroner til de næste to års drift af UlykkesLinjen. Siden telefonerne åbnede i august 2015, har UlykkesLinjen hjulpet hundredevis af ulykkesramte danskere med at undgå de alvorlige og langvarige personlige konsekvenser, der ofte følger en ulykke.

Telefonerne hos UlykkesLinjen er bemandet med professionelle og uvildige vejledere. Hundredvis af ulykkesramte og deres pårørende har siden august 2015 henvendt sig med fysiske, økonomiske, psykologiske og psykosociale problemer. De har modtaget gratis og uvildig råd og vejledning omkring blandt andet behandlingstilbud, arbejdsprøvning, erstatning, sygedagpenge og krisehjælp.

Opstarten af UlykkesLinjen i 2015 blev mulig takket være økonomisk støtte fra Offerfonden, og den nye milliondonation danner grundlag for, at UlykkesLinjen består som et gratis og uvildigt tilbud i yderligere to år til og med udgangen af 2017.

UlykkesLinjen er drevet af UlykkesPatientForeningen.

Mens du ligger ned, rejser spørgsmålene sig

- Midlerne fra Offerfonden har en uvurderlig værdi for de mennesker, som vi får mulighed for at hjælpe. De har brug for svar på alle de spørgsmål, der rejser sig, mens de stadig ligger ned. Samtidig er hjælpen fra UlykkesLinjen en gevinst for samfundet, hver gang vi hjælper et menneske til fx en bedre behandling eller hurtigere afklaring på spørgsmål omkring beskæftigelse, fortæller Mette Lundstrøm Jørgensen, der er projektchef for UlykkesLinjen.

Initiativet til UlykkesLinjen tager udgangspunkt i en række undersøgelser, der dokumenterer et behov for hjælp i tiden efter ulykker, og at følgevirkningerne efter et trafikuheld har langvarige konsekvenser for de ulykkesramte og deres familier

En alvorlig ulykke varer mange år

Omkring halvdelen af dem, der kontakter UlykkesLinjen, har spørgsmål omkring forsikringsforhold og erstatning, og en stor del af spørgsmålene omhandler ulykker, der har fundet sted for flere eller mange år siden.

Projektchef for UlykkesLinjen, Mette Lundstrøm Jørgensen, pointerer, at de selvfølgelig er meget velkomne til at ringe uanset hvilken type ulykke, det drejer sig om, og hvornår den har fundet sted.

Initiativtagerne til UlykkesLinjen er Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen.

Læs mere om UlykkesLinjen