Milliontilskud sikrer fortsat drift af UlykkesLinjen

For tre år siden åbnede UlykkesLinjen telefonerne for gratis og uvildig vejledning til ulykkesramte danskere. Et tilskud fra Offerfonden på i alt seks millioner sikrer, at UlykkesPatientForeningen kan fortsætte driften af UlykkesLinjen.

Langtidsfølgerne efter en alvorlig trafikulykke efterlader ofre og pårørende i en svær og ofte uoverskuelig situation.

På treårsdagen for åbningen af telefonerne hos UlykkesLinjen glæder projektchef Mette Lundstrøm Jørgensen sig først og fremmest over forsat at kunne tilbyde gratis og uvildig hjælp.

- Midlerne fra Offerfonden betyder, at ulykkesramte fortsat er sikret hjælp til at håndtere de langvarige konsekvenser af alvorlige ulykker. Hvis der er veje til bedre behandling eller hurtigere afklaringer, så hjælper vi med at bane dem. Det gør en stor forskel for den enkelte og de pårørende, og vores hjælp er samtidig en gevinst for samfundet, når vi fx hjælper den ulykkesramte hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet eller væk fra offentlig forsørgelse, siger projektchef Mette Lundstrøm Jørgensen.

Hos UlykkesLinjen kan man få gratis råd og vejledning alle hverdage. Ved telefonerne sidder en erfaren gruppe af rådgivere, der kan trække på et bagland af specialister, bl.a. jurister, læger, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter, der er tilknyttet UlykkesPatientForeningen.

Fokus på spørgsmål om forsørgelse

Siden lanceringen har UlykkesLinjen evalueret vejledningen på telefonerne. Den viser en høj grad af brugertilfredshed. Ni ud af ti er tilfredse med den vejledning, de har modtaget.

Flertallet af henvendelserne til UlykkesLinjen inkluderer spørgsmål om forsørgelse efter ulykken. Det vil sige spørgsmål om økonomi fx sygedagpenge og forsikring. Spørgsmål om forsørgelse indgår i 55 procent af henvendelserne til UlykkesLinjen. Blandt de hyppigste skader hos dem der ringer til UlykkesLinjen er brud, piskesmæld og hjernerystelse.

- Den høje grad af brugertilfredshed er naturligvis vigtig for os, men vi arbejder løbende med at opkvalificere vores vejledere. I særlig grad med hensyn til at kunne vejlede omkring den forsørgelsesmæssige situation efter ulykken, fortæller Mette Lundstrøm Jørgensen.

Hjælp de ulykkesramte til hjælp – det er let

UlykkesLinjen arbejder med at øge kendskabet blandt de aktører, der allerede er i kontakt med de ulykkesramte – fx enheder i sundhedsvæsenet, kommunerne og forsikringsselskaberne.

- Aktørerne skal naturligvis kende til vores gratis og uvildige vejledning, men derudover beder vi ikke om mere hjælp, end at de deler vores telefonnummer med de ulykkesramte og deres pårørende, fortæller Mette Lundstrøm.

UlykkesLinjen møder kun velvilje til at dele oplysningerne om UlykkesLinjen. Men den afgørende motivation opstår typisk først, når en ulykke er sket i den nærmeste omgangskreds. Ifølge Mette Lundstrøm Jørgensen, skal vi turde hjælpe.

- Med en ganske lille indsats kan du være med til at gøre en stor forskel for et andet menneske. Hvis du hører om en ulykke, fx på de sociale medier, i opgangen eller på arbejdspladsen, så del vores telefonnummer og web-adresse med den ulykkesramte eller de pårørende. Så skal vi nok svare på telefonen når de ringer. Den omsorg vil enhver sætte pris på, også selv om du ikke hører til den nærmeste omgangskreds.

Om UlykkesLinjen

Hvis der opstår spørgsmål efter en ulykke, kan man altid ringe og få gratis og uvildig vejledning hos UlykkesLinjen på 36 73 20 00. UlykkesLinjen har telefontid alle hverdage 9-15.

Initiativet til UlykkesLinjen er skabt i samarbejde mellem Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen.

UlykkesLinjen modtager økonomisk støtte fra Offerfonden og har tilbudt gratis og uvildig vejledning siden august 2015.

Læs mere om UlykkesLinjen