Minister giver skulderklap til UlykkesPatientForeningen

Børne- og socialminister Mai Mercado var forbi UlykkesPatientForeningen til en snak om handicappolitik.
På billedet ses fra venstre direktør Philip Rendtorff, børne- og socialminister Mai Mercado, formand Janus Tarp og centerdirektør Britta Quistgaard.

Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen, viste ministeren rundt og fortalte om vores arbejde med at hjælpe mennesker med handicap videre med livet, og ministeren var blandt andet imponeret over det høje faglige niveau.

- Specialhospitalet og HandicapBilistCentret har begge højt specialiseret viden, og det er til stor gavn for de mennesker, som har fået et handicap efter en ulykke eller sygdom. Begge steder gør et imponerende arbejde med at hjælpe disse mennesker videre i livet, så de får lov at leve et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt efter at have pådraget sig et handicap. Det fortjener et stort skulderklap, sagde børne- og socialminister Mai Mercado efter mødet.

Specialhospitalet, der yder helhedsorienteret og tværfaglig genoptræning og rehabilitering , og HandicapBilistCentret, der er højt specialiserede i at få mennesker med et handicap til at køre bil, drives af UlykkesPatientForeningen.

Merudgifter og beskæftigelse

Udover at snakke om UlykkesPatientForeningens tværfaglige indsats for at hjælpe mennesker med handicap videre i livet, så var der også en snak med ministeren om blandt andet merudgifter og beskæftigelse.

- Vi præsenterede vores ideer for ministeren omkring, at vi som forening skal spille en større formel rolle, når vores medlemmer skal i beskæftigelse igen, og det er min opfattelse, at ministeren fandt vores ideer interessante, sagde Janus Tarp efter mødet.

Janus fremhævede blandt andet, at vi har en stor viden om vores medlemmer og deres behov, som vi gerne stiller til rådighed over for de kommunale jobcentre.