Nu med i Rådet for Menneskerettigheder

UlykkesPatientForeningen er blevet optaget i Rådet for Menneskerettigheder under Institut for Menneskerettigheder.

Den 1. marts holdt bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder møde, og her blev nye medlemmer udpeget.

Der er udpeget tre repræsentanter for handicaporganisationerne, og den ene er UlykkesPatientForeningen.

Rådet er sammensat for en periode på maksimalt fire år, hvorefter bestyrelsen foretager en fornyet høring for at sikre, at rådet til stadighed afspejler de synspunkter, som gør sig gældende blandt civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder.

Tidligere formand ildsjæl på området

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, tidligere PTU, har i mange år med daværende formand Holger Kallehauge været aktiv på menneskerettighedsområdet. Holger Kallehauge var blandt andet med til at få vedtaget FN’s Handicapkonvention.

Læs mere om rådets arbejde på deres hjemmeside