Hvordan opleves det at blive gammel med et handicap?

Et nyt forskningsprojekt vil gøre os klogere på, hvordan overgangen mellem handicap og aldring opleves og leves - når man går fra et sæt af regler til et andet i det offentlige system.
Tine Rostgaard er ph.d. inden for socialpolitik og projektleder på nyt forskningsprojekt om handicap og aldring.

Den medicinske, teknologiske og sociale udvikling har medført, at flere mennesker med handicap lever længere og dermed får status af at blive gamle.

Ældre og handicappede behandles dog forskelligt i det sociale system, og vi ved meget lidt om, hvordan det egentlig er at blive gammel med et handicap. Det vil et nyt forskningsprojekt råde bod på:

- Ældre og handicappede betragtes sædvanligvis som to adskilte grupper både i socialpolitikken og i forskningen. Vi ved derfor ikke meget om de mennesker med handicap, der passerer 65 års alderen og kommer under en ny lovgivning, fortæller Tine Rostgaard, som er projektleder på forskningsprojektet.

Tine Rostgaard er ph.d. inden for socialpolitik og ansat på KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, som står bag projektet.

- Alderen har blandt andet betydning for hvilke ydelser, man får til trods for, at man jo har samme handicap, efter man krydser aldersgrænsen. Den her 65-grænse skaber derfor nogle problemer, fortæller Tine Rostgaard og fortsætter:

- Formålet med projektet er at forene ældre- og handicapforskningen, så vi kan få ny viden om mennesker med handicaps og ældres leve­situation og hverdagsvilkår. Den viden kan både bruges i planlægningen af velfærds­politik i kommunerne og til at skabe bedre sammenhæng mellem ældre- og handicaplovgivningen.

Tine Rostgaard forventer, at projektet bliver afsluttet i løbet af sommeren 2017.

Det kommende nummer af Livtag sætter fokus på at blive ældre med et handicap.