Ny gratis app til pårørende

Relabee er navnet på en ny app, der skal gøre det nemmere for dig som pårørende at involvere dit netværk og uddelegere hverdagens praktiske opgaver.

Det kan være en krævende opgave at være tæt på én, som har brug for hjælp i hverdagen på grund af sygdom eller ulykke, og ofte kan hjælp fra venner og familie være en stor aflastning.

Med den nye app Relabee kan du nemt involvere dit netværk, så du som pårørende har bedre tid til at fokusere på omsorgen.

Saml dit netværk

Med Relabee kan du hurtigt og nemt etablere et netværk af hjælpere ved at invitere venner og familie til at downloade appen.

Når du har oprettet dit netværk, kan du bruge appens opgavedelingsfunktion, hvor det er muligt at videregive praktiske opgaver og koordinere aftaler. Samtidig kan netværket byde ind med hjælp i forhold til madlavning, græsslåning, kørsel til læge eller andre praktiske gøremål, der kan fylde meget i hverdagen som pårørende.

Del viden i netværket

Appen kan også bruges til at dele viden om behandlingsforløb og give fælles beskeder til dine nærmeste. Derudover er der en kalender, hvor du kan skrive lægeaftaler, diagnoser, beskeder, behandlere og behandlinger ind, som hjælper dig med at have overblik over forløbet.

Det behøver ikke at være den nærmeste pårørende, der står for at opdatere kalenderen, oprette opgaver eller give fælles beskeder. Alle i netværket har adgang til appens funktioner. Du kan dog selv vælge hvem i netværket, der skal have adgang til de forskellige informationer.

Professionel hjælp

Appen giver også overblik over relevante tilbud fra professionelle behandlere og aktører inden for sundhed, transport, dagligvarer og meget andet.

UlykkesPatientForeningen er partner

UlykkesPatientForeingen har indgået partnerskab med Relabee og har sammen med andre virksomheder, myndigheder og organisationer bidraget med viden og indhold, så appen møder de behov, som mange forskellige typer af pårørende har.

Hent appen her

Relabee kan downloades i Apples App Store og Google Play.

Læs mere på www.relabee.com