Ny servicelov er en sejr for retssikkerheden

Ny servicelov er en sejr for retssikkerheden, lyder vurderingen fra UlykkesPatientForeningen.

Fredag den 4. november blev en bred kreds af de politiske partier enige om en revision af serviceloven. Udspillet indeholder en række elementer, som UlykkesPatientForeningen tidligere har præsenteret for politikere og i debatindlæg.

- Udspillet er en sejr for retssikkerheden. Regeringens kontroversielle forslag om et indsatskatalog, hvor borgerne skulle tildeles hjælp efter et kommunalt skøn, blev ikke til noget. Hjælpen skal fortsat ydes efter et rettighedskatalog og på baggrund af konkrete individuelle vurderinger. Det er en sejr for retssikkerheden, og det flugter med det, vi tidligere har bragt til torvs, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Helt konkret bliver det i aftalen skrevet, at mennesker med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer. Herudover skal indsatsen være sammenhængende og koordineret over for den enkelte borger.

Regelforenklinger

Aftalen omfatter en række regelforenklinger på blandt andet hjælpemiddel- og forbrugsgoder, bilstøtte samt merudgiftsydelsen. Det betyder for eksempel, at man fremover vil modtage et standardtilskud til at dække de merudgifter, man måtte have på grund af sit handicap, uden løbende at skulle aflevere kvitteringer og lave regnskab.

- Nu er den endelige lovtekst ikke skrevet endnu, men det ser ud til, at det bliver mere gennemskueligt for mennesker med handicap at søge om støtte hos kommunen. Det er godt for borgerne, og det er godt for kommunerne, siger Janus Tarp.

Et andet vigtigt element er, at rådighedsbegrebet inden for BPA-området fjernes, og at BPA-firmaer skal godkendes af kommunerne.

Retssikkerheden styrkes

Udover, at forslaget om et indsatskatalog er fjernet, er der også andre elementer, der styrker retssikkerheden. Der indføres et minimumsvarsel på 14 uger for afgørelser, hvor nedsættelsen eller frakendelsen af hjælpen har særlig indgribende betydning for den enkelte. Varslet betyder, at kommunens afgørelse får opsat virkning i 14 uger, så man kan nå at få færdigbehandlet en eventuel klage, før afgørelsen træder i kraft.

- Hvis ellers Ankestyrelsen kan nå at behandle eventuelle klager inden for de 14 uger, er det et godt forslag, der peger i den rigtige retning, siger Janus Tarp.