Ny uddannelse for pårørende

Københavns Kommune opretter i løbet af 2017 en ny uddannelse, der skal hjælpe pårørende med at tackle hverdagen. Uddannelsen skal bredes ud i hele landet.

Det kan en være stor belastning i hverdagen at være pårørende – både praktisk og følelsesmæssigt.

Ifølge en undersøgelse fra Komitéen for Sundhedsoplysning udvikler op mod halvdelen af de pårørende symptomer på fx stress, mistrivsel og nedtrykthed.

Københavns kommune har derfor valgt at oprette en ny pårørendeuddannelse ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning.

Pårørende lærer at tackle vanskelige følelser og stress

Målet med uddannelsen er blandt andet, at pårørende lærer at håndtere vanskelige følelser og stress, får redskaber til at passe på sig selv og forbedre kommunikationen med sundhedsvæsenet.

Det vil være frivillige pårørende, som kommer til at stå for undervisningen.

Uddannelsen bliver testet i et pilotforsøg frem til sommer 2017, og vil herefter blive tilbudt til pårørende i hele København. Derudover vil Komitéen for Sundhedsoplysning tilbyde pårørendeuddannelsen til kommuner i resten af landet.

Københavns Kommune har i alt afsat 1,35 mio. kr. frem til og med 2019 til den nye pårørendeuddannelse. De regner med at kunne hjælpe 375 pårørende i denne periode.

Læs om uddannelsen for pårørende på København Kommunes hjemmeside

Læs UlykkesPatientForeningens gode råd til pårørende