Nye medlemstilbud til dig

Vi udvider til efteråret vores medlemstilbud med en række nye tiltag. Fremover kan medlemmer få specialiseret træning flere steder i landet, psykologisk rådgivning og mulighed for at deltage i netværksgrupper.
Netværksgrupper er et forum for uformel erfaringsudveksling og faglige oplæg.

Uanset om en ulykke har resulteret i synlige eller mindre synlige skader, er resultatet ofte det samme, nemlig at hverdagen for altid ændres markant og til tider er forbundet med væsentlige fysiske og mentale belastninger.

For at kunne opnå den bedst mulige livskvalitet er det vigtigt, at man som ulykkespatient har adgang til optimal træning og behandling samt relevant rådgivning og støtte, uanset om det er få måneder eller mange år siden, at ulykken er sket.

Derfor har vi valgt at supplere vores eksisterende medlemstilbud med en række nye tiltag, som retter sig mod træning og behandling samt rådgivning og støtte.

Specialiseret træning flere steder i landet

Ikke alle af vores medlemmer har mulighed for at deltage i vores nuværende træningstilbud.  Vi ønsker, at vores medlemmer har mulighed for at deltage i relevante træningstilbud uanset hvor i landet, de bor. Derfor etableres der flere træningstilbud rundt om i landet, hvor medlemmer har mulighed for at deltage i specialiseret træning. Det kan for eksempel være bassin- eller holdtræning med en instruktør, der har den nødvendige viden om de potentielle følger efter en ulykke.

De nye træningstilbud startes op fra september 2016. Ved udgangen af 2018 satser vi på, at der er etableret 25 træningstilbud rundt om i landet. Det er den enkelte kreds, der står for træningstilbuddene.

Se nuværende træningstilbud

Nye netværksgrupper og psykologisk rådgivning

Når det gælder rådgivning og støtte efter ulykken, har UlykkesPatientForeningen i en årrække tilbudt rådgivning fra fagpersoner suppleret med en bisidder- og mentorordning samt medlem-til-medlem rådgivning.

Nu suppleres medlemspakken med yderligere to tilbud i form af netværksgrupper og en udvidelse af den psykologiske rådgivning.

Netværksgrupper

Erfaringer fra andre patientforeninger viser, at personer, der lever med en kronisk tilstand har stor glæde af samvær med andre, der befinder sig i en lignende situation, og som derfor har en unik forudsætning for at relatere sig til de tanker, følelser og frustrationer, der knytter sig til den konkrete situation.

Det er på denne baggrund, at vi nu opstarter netværksgrupper, hvor man mødes fysisk eller online. Formålet med netværksgrupperne er at skabe et forum med en god blanding af uformel erfaringsudveksling samt relevante faglige oplæg efter gruppens ønsker, der derigennem kan give deltagerne nogle gode redskaber til at håndtere hverdagens udfordringer.

Se hvordan du kommer med i en netværksgruppe

Psykologisk rådgivning

Du vil som medlem også få mulighed for at kontakte en rådgivende psykolog via telefon eller mail. Foreningens psykolog tilbyder ikke terapeutiske samtaler, men kan medvirke til afklaring og derudover komme med råd og vejledning.

Eksempelvis kan psykologen hjælpe med at afklare, hvorvidt potentielle stresssymptomer er forventelige i forhold til den aktuelle situation og rådgive om, hvad du selv kan gøre.

Psykologen kan også vurdere, om der er behov for et psykologisk samtaleforløb og i disse tilfælde orientere om proceduren for henvisning.

Endelig kan psykologen også rådgive dig i forhold til reaktioner hos dine nærmeste. Dette er blot eksempler på problemstillinger, ingen tanker, følelser eller bekymringer er for store eller for små til rådgivning. Det handler om dine behov, og derfor er det også individuelt, hvorvidt der er brug for en enkelt samtale eller et kortere rådgivningsforløb.

Se hvordan du kommer i kontakt med den psykologiske rådgivning