Pårørende er en overset gruppe

UlykkesPatientForeningen har gennemført en ny undersøgelse blandt pårørende. Den understreger hvor mange udfordringer denne gruppe slås med, og hvor vigtigt det derfor er at sætte mere fokus på de pårørendes behov.
I følge ny undersøgelse føler 65 procent af pårørende sig stressede.

Når ulykken rammer, påvirker det ikke kun ulykkespatienten men også de nærmeste pårørende, som sjældent modtager den nødvendige hjælp og støtte til at håndtere hverdagens praktiske, sociale og psykologiske forandringer.

- Desværre ved vi, at en del pårørende selv ender med at blive syge med for eksempel stress og depression, siger Mette Nyrup, der er psykolog i UlykkesPatientForeningen.

Pårørende har det svært

Foreningen har i februar 2017 gennemført en undersøgelse blandt pårørende for at afdække, hvordan denne medlemsgruppe har det. 300 har besvaret undersøgelsen, og svarene bekræfter, at rigtig mange pårørende har det svært.

Svarene viser blandt andet at:

  • 65 % føler sig stressede
  • 79 % tilsidesætter egne behov
  • 56 % oplever træthed som et problem
  • 39 % oplever, at ulykken har haft negative konsekvenser for deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi skal gøre mere for pårørende

- Resultaterne af undersøgelsen understreger, hvor vigtigt det er, at vi har et større fokus på det at være pårørende. På hvilke udfordringer den pårørende oplever, samt hvordan vi kan hjælpe dem med at lette hverdagen, siger Mette Nyrup.

UlykkesPatientForeningen har en række tilbud til pårørende. Blandt andet netværksgrupper og mulighed for telefonisk rådgivning af en psykolog.

Læs også: Gode råd: Sådan passer du på dig selv som pårørende

UlykkesPatientForeningen sætter fokus på det at være pårørende. Læs temaet i medlemsmagasinet Livtag, der udkommer den 10. marts.