Parasportens Dag for børn og unge

Til Parasportens Dag kan børn og unge med handicap stifte bekendtskab med forskellige sportsgrene for første gang. Dagen er arrangeret af Parasport Danmark og bliver afholdt i tre forskellige byer den 23. september.
Foto: Lars Thomsen

Til september inviterer Parasport Danmark til Parasportens Dag. Her kan børn og unge med bevægelses-, syns– eller udviklingshandicap få mulighed for at prøve kræfter med parasport for første gang, eller prøve en helt ny sportsgren inden for parasporten. 

- Parasportens Dag bliver en dag, hvor børn og unge kan prøve, hente viden og information og stille spørgsmål om parasport. Alle er velkomne, siger Søren Jul Kristensen, der er bredde- og teamchef i Parasport Danmark.

Parasportens Dag vil blive afholdt i Aalborg, Vejle og København den 23. september 2017. Formålet med dagen er at inspirere alle med et handicap til at dyrke idræt.

Parasport Danmark, der tidligere hed Dansk Handicap Idræts-Forbund, har før lavet rekrutteringsdage, men det var kun for personer med bevægelses- og synshandicap. I år er det første gang, at alle handicapgrupper bliver inviteret med.

Det kan du opleve til Parasportens Dag

Parasportens Dag kommer til at bestå af tre dele: Parasportens Stadion, Parasportens Kontor og Parasportens Marked.

Parasportens Stadion

På Parasportens Stadion har børn og unge op til 24 år mulighed for at prøve en masse forskellige sportsgrene under kyndig vejledning af dygtige trænere.

- Vi samarbejder med lokale klubber til Parasportens Dag, så der kommer til at være en stor faglighed hos de trænere, som skal instruere børnene. Parasport Danmarks fællestrænere og landstrænere vil også være med, og samtidig vil nogle af vores eliteatleter være til stede, og de vil give input indenfor netop deres sportsgren, siger Søren Jul Kristensen.

Parasportens Marked

Ved Parasportens Marked er der mulighed at se nærmere på alle de idrætter, der ikke bliver præsenteret på stadion. Derudover vil der også være stande fra handicaporganisationer og relevante virksomheder, der vil have input til udøverne og deres familier. 

Parasportens Kontor

På Parasportens Kontor vil Parasport Danmarks konsulenter stå klar med hjælp til at komme videre, hvis man har fundet en sportsgren, man har lyst til at udforske mere.

Læs mere om Parasportens Dag