Pas på dine skuldre

Som kørestolsbruger er du afhængig af dine skuldre, og selvom du træner skulderpartiet, kan skader i skuldrene være svære at undgå. Det understreger en ny spørgeskemaundersøgelse fra Tyskland blandt 451 personer med rygmarvsskade.

Undersøgelsen søger at afdække, hvor udbredt smerter er i overkroppen blandt rygmarvsskadede. Hele 81 % svarer, at de har smerter, og skuldersmerterne er de mest udbredte. 61 % svarer, at de har skuldersmerter, mens 33 % har albuesmerter og 43 % har smerter i håndled. En del svarer, at de har smerter i både skuldre, albuer og håndled.

Risikoen stiger med alderen 

Undersøgelsen viser også, at forekomsten af skuldersmerter stiger med alderen, og at risikoen for at få overbelastningsskader stiger jo længere tid, du har siddet i kørestol.

Det kan derfor være en ide at overveje dit aktivitetsniveau på kort og lang sigt. Hvis det giver dig stor livskvalitet her og nu at spille f.eks. kørestolsrugby eller håndcykle, skal du gøre det. Du skal blot være bevidst om, at det på længere sigt kan føre til, at du får nogle slidskader.

Gode råd til at undgå skulderproblemer

  • Tilpas løbende dit aktivitetsniveau
  • Vær sikker på, at du har den rette sidestilling i din kørestol
  • Vær bevidst om, hvordan du kører din kørestol
  • Dyrk vedligeholdende styrketræning
  • Overvej om det kan være en fordel at få en motor tilknyttet din kørestol, som kan aflaste dine skuldre.