2021: Det politiske år i UlykkesPatientForeningen

Snart går Folketinget ligesom vi andre på juleferie, og endnu et usædvanligt politisk år er forbi. Vi ser tilbage på foreningens politiske arbejde i 2021.

Mens politikerne havde blikket rettet mod den genopblussede pandemi, arbejdede vi for at minde dem om, at vores medlemmers problemer ikke er forsvundet, blot fordi et nyt, stort problem er dukket op.

Særligt skidt stod det også i 2021 til med retssikkerheden – altså det, at man som borger skal kunne være sikker på at få den hjælp, man har ret til.

Vi har blandt andet arbejdet for, at flere kommuner ansætter en uvildig borgerrådgiver til at hjælpe de mennesker, der er kommet i klemme i systemet. I december kom nyheden om, at 29 nye kommuner næste år får en borgerrådgiver – en stigning på hele 37 %. Hver femte kommune har dog fortsat ingen rådgiver, og vores indsats fortsætter derfor i 2022.

Regeringen har i år arbejdet på en ny ”specialeplan”, som skulle sikre adgang til de rigtige sociale tilbud uanset hvor i landet, man bor. Vi har fulgt arbejdet tæt og er skuffede over, at det ikke kunne afsluttes i 2021 som planlagt. Det må aldrig blive postnummeret, som er afgørende for, hvilken hjælp, man får, og også i 2022 vil vi holde regeringen op på, at den skal levere den lighed og de tilbud, den har lovet.

I juni erstattede vi det årlige folkemøde på Bornholm med vores eget online folkemøde, hvor medlemmer og andre kunne kigge med, da repræsentanter for kommuner, sagsbehandlere og borgere drøftede, hvordan vi kan få bugt med den høje fejlrate på handicapområdet i kommunerne.

Kommunalvalget gav os i november en fin mulighed for at fortælle kommunalpolitikerne om de problemer, man som menneske med handicap kan opleve lokalt.

Året igennem har vi bidraget til høringer af en række nye lovforslag for at sikre, at vores medlemmers interesser var afspejlet. Vi har dagligt fulgt den politiske udvikling og den nyeste forskning og samarbejdet med andre handicapforeninger om fælles problemer for at stå så stærkt som muligt.

Vi har været i dialog med politikerne om ægtefællemodregning i pensionen, eftersyn af BPA-ordningen, bedre tilgængelighed, en styrkelse af retssikkerheden, kommunernes vanskeligheder med at få budgettet til at række på handicapområdet, adgangsforhold for handicapbiler, beskæftigelse og meget andet.

I 2022 tager vi den politiske indsats op i et nyt gear med flere møder med politikerne, mere synlighed i pressen og på sociale medier og fokus på de problemer, som fylder mest hos netop vores medlemmer.

Vi er altid interesserede i at høre om jeres udfordringer, og du er – også i 2022 – velkomment til at kontakte foreningens politiske konsulent på mlf@ulykkespatient.dk.