Politisk flertal for at bevare revalideringsordning

Der tegner sig et politisk flertal for at bevare revalideringsordningen. Det vækker glæde hos UlykkesPatientForeningen, som kæmper for at bevare ordningen.

DF kan ikke bakke op om regeringens planer om at skrotte revalideringsordningen, og dermed tegner der sig et politisk flertal for at bevare ordningen. Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF og Alternativet vil også gerne bevare ordningen.

Det vækker glæde hos Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

- UlykkesPatientForeningen har arbejdet for at bevare revalideringsordningen, så vi ser med forsigtig optimisme på muligheden for at samle et flertal uden om regeringen mod afskaffelse af ordningen. Det er glædeligt, hvis vores og andres arbejde bærer frugt i form af en bevarelse af revalideringsordningen. Vi bliver naturligvis ved med at påvirke politikerne, indtil forslaget ryddes helt af bordet.

Revalideringsordning har effekt

Personer på revalidering får mellem 3.000 og 12.000 kroner mere om måneden, end hvis de var på kontanthjælp, SU eller i ressourceforløb, og regeringen havde i 2025-planen regnet med at spare 150 millioner kroner årligt ved at nedlægge ordningen.

Analyser fra blandt andet FTF viser, at 59 % af dem, der har været i revalidering, er blevet tilknyttet arbejdsmarkedet et år efter revalideringen. De er for eksempel kommet i beskæftigelse, fleksjob eller i gang med en uddannelse. For ressourceforløb er det tilsvarende tal 16 %.

- Vi ved om nogen, hvor afgørende revalidering kan være for at komme videre i livet efter en ulykke. Succesraten på revalidering er langt højere end de 16 %, der i dag kommer i en form for beskæftigelse på ressourceforløb. Det vil derfor være en katastrofe for flere tusinde mennesker, heriblandt mange af vores nuværende og kommende medlemmer, hvis ordningen afskaffes, siger Janus Tarp.

Læs mere om revalideringsordningen og den politiske kamp for at bevare den på avisen.dk