Politisk fokus på behandlingen af rygmarvsskader

Socialdemokratiets sundhedsordfører efterlyser nationale kliniske retningslinjer for behandlingen af rygmarvsskadede.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (A) har spurgt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), om der kommer nationale kliniske retningslinjer for behandlingen af rygmarvsskadede.

Behandlingen af rygmarvsskader kræver en højt specialiseret og sammenhængende indsats for at få de skadede videre, og det er derfor vigtigt, at behandlingen lever op til de nyeste standarder.

Norsk inspiration

Flemming Møller Mortensen har derfor spurgt Ellen Trane Nørby om, hvorvidt der er kliniske retningslinjer på vej for behandlingen af rygmarvsskadede, og om vi fra dansk side bør lade os inspirere af fx de norske retningslinjer.

De norske retningslinjer har også fokus på den efterfølgende rehabilitering og på at få folk videre i livet.

Læs spørgsmålene på Folketingets hjemmeside:

www.ft.dk/samling/20161/almdel/SUU/spm/299/index.htm

www.ft.dk/samling/20161/almdel/SUU/spm/298/index.htm

Du kan holde dig orienteret om spørgsmålene via vores Facebook-side og hjemmeside.