Premiere på international dag for rygmarvsskadede

5. september er international dag for rygmarvsskadede. Et helt nyt initiativ fra den internationale sammenslutning af rygmarvsskadede.

Den internationale sammenslutning for rygmarvsskadede(ISCoS) har taget initiativ til at udnævne en international mærkedag for rygmarvsskadede.

Formålet er at øge bevidstheden om rygmarvsskader generelt i sundhedsvæsnet og befolkningen.

Vil være en officiel mærkedag

ISCoS har nedsat en arbejdsgruppe, der dels skal arbejde for at få gjort den 5. september til en officiel mærkedag i FN og dels for at planlægge dagen og udbrede kendskabet til den.

En række lande markerer allerede i år dagen med alt fra kørestolsræs i Indien til uddeling af plakater i Belgien.

Læs mere om dagen på worldsciday.org