Regeringen vil slække på krav om tilgængelighed i nybyggeri

Boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil droppe krav om, at der skal være niveaufri adgang til nye enfamiliehuse. Det vil gå ud over handicappede, advarer handicaporganisationer.
Her ses eksempel på nybyggeri med niveaufri adgang. Hvis det står til regeringen, skal niveaufri adgang ikke længere være et krav til nybyggeri.

Det skal være lettere og billigere at bygge i Danmark. Sådan lyder der fra Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), som vil forenkle bygningsreglementet og gøre det lettere at bygge i Danmark.

Der skal blandt andet ikke længere være krav om niveaufri adgang til nye enfamilieshuse.

Det møder modstand hos DH (Danske Handicaporganisationer) og organisationens formand Thorkild Olesen udtaler:

- Det rammer mennesker med handicaps sociale liv: Børn i kørestol får sværere ved at besøge kammerater. Tante Oda kan ikke komme ind til nevøens konfirmation. I mange år har vi bygget alt nyt tilgængeligt. Det er meget alvorligt at stoppe den udvikling, når reglerne fungerer fint i dag.

- Det bliver dyrt og besværligt i fremtiden, hvis man stopper med at bygge tilgængeligt. Får man eksempelvis et barn med handicap, skal man til at bygge huset om. Vi har også en aldrende befolkning, der har brug for tilgængelige huse i fremtiden.

UlykkesPatientForeningen er enig med DH’s kritik af regeringens forslag.

Læs om regeringens initiativ på Transport-, bygnings- og boligministeriets hjemmeside

Se DH’s kampagnevideo på Facebook