Retten dømmer læger for medvirken til selvmord

Byretten i Svendborg har i dag kendt de to pensionerede læger Svend Lings og Frits Schjøtt skyldige i at have medvirket til selvmord – med andre ord ydet aktiv dødshjælp.

I Danmark er det ikke lovligt at udføre aktiv dødshjælp. Det gjorde retten i dag klart i sagen mod Svend Lings og Frits Schjøtt. Afgørelsen er tilfredsstillende, mener Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen. 

- UlykkesPatientForeningen hilser med tilfredshed rettens afgørelse velkommen. For os som forening er det vigtigt at få fastslået, at aktiv dødshjælp ikke er en del af den danske lovgivning på nogen som helst måde, siger Janus Tarp.

- I de lande, hvor aktiv dødshjælp er en del af lovgivningen, er der sket et skred i værdien af et liv. For os at se, skal lidelse ikke besvares med død, men derimod med omsorg og kærlighed. For os giver det mening at sætte aktiv livshjælp i stedet for hjælp til at dø, siger Janus Tarp.

Aktiv dødshjælp i udlandet

I landene omkring os ser vi, hvordan reglerne for, hvornår aktiv dødshjælp bliver muligt, gradvist rykker sig. I Holland og Belgien har aktiv dødshjælp i flere år været muligt. Opgørelser fra Holland viser, at mere end fire procent af alle dødsfald skyldes aktiv dødshjælp. I 2016 drejede det sig om 5856 liv, der blev afsluttet på den måde.

Et af argumenterne fra den hollandske debat er, at når man tillader aktiv dødshjælp, vil antallet af selvmord falde i befolkningen. Det er imidlertid ikke et argument, der holder. I 2017 var der 1.917 selvmord i Holland, og det er en stigning på 23 i forhold til året før. Med andre ord tyder meget på, at værdien af et liv bliver stadig mindre, når vi tillader døden som en løsning.

UlykkesPatientForeningen er forening for mennesker, der lever med følgerne af handicap, sygdom eller ulykke, og mange af foreningens medlemmer har fra tid til anden haft tankerne om, at de ikke ønsker at leve mere.

Læs mere om dommen på retten i Svendborgs hjemmeside