Rundspørge: Børn bliver svigtet som pårørende

Mange familier oplever, at børns trivsel og behov bliver overset, når en forælder eller søskende bliver ramt af sygdom eller en alvorlig ulykke. Det viser en rundspørge fra Danske Patienter.

Det er ofte en stor belastning for børn at være pårørende til en forælder eller søskende, der er ramt af alvorlig ulykke eller sygdom.

Selvom man ved, at det er en belastning for børn at være pårørende, oplever mange af de ramte familier, at børnenes problemer bliver overset i systemet.  Det skriver Danske Patienter, der har foretaget en rundspørge blandt medlemmer i en række patientforeninger, herunder UlykkesPatientForeningen.

Resultater fra rundspørgen

Ifølge Danske Patienters rundspørge, oplever over halvdelen af forældrene, at der ikke bliver spurgt ind til det pårørende barns trivsel og behov – hverken på hospitalet, hos lægen eller hos kommunen – og det er selvom, at familierne gerne vil have mere fokus på dette.

Rundspørgen viser samtidig også, at godt hver femte forældre mener, at deres børn ikke har oplevet at få støtte nogen som helst steder fra.

Derudover vurderer op mod 70 procent af forældrene, at der ikke er et relevant tilbud om støtte til deres børn, når der er sygdom eller en ulykke blandt forældre eller søskende.

I alt har 809 forældre deltaget i undersøgelsen.

Børn udsættes for stress

Ifølge Danske Patienter kan den manglende hjælp have store konsekvenser for børnene – blandt andet viser rundspørgen, at halvdelen af de pårørende børn udsættes for stress og at 16 procent af børnene oplever symptomer på angst og depression.

Læs resultaterne fra Danske Patienters rundspørge

Læs artikel fra Danske Patienter