Søg om julelegat 2016

Send din ansøgning senest den 18. november, hvis du vil i betragtning til et af vores julelegater.

Foreningen har mulighed for igen i år at yde et begrænset antal julelegater til medlemmer med et aktivt medlemskab. Ved tildeling af legaterne tages der hensyn til ansøgerens økonomiske forhold.

Legatportionerne er på højst 750 kroner.

Vi skal modtage din ansøgning om julelegat senest den 18. november 2016.

Husk at vedhæfte en kopi af din årsopgørelse fra SKAT, ellers kommer du ikke i betragtning. Vi forventer, at du får svar på din ansøgning medio december.

Ansøgningsfristen for 2016 er overskredet.