Større risiko for hjerte-kar-sygdomme blandt rygmarvsskadede

Svensk forskning viser, at risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme, som fx højt blodtryk og højt kolesteroltal, er mere almindeligt blandt rygmarvsskadede.

Personer med en rygmarvsskadede lever generelt længere end tidligere, men en svensk PhD-afhandling viser, at der er en række sekundære sundhedsmæssige komplikationer som følge af dette.

En gennemgang af 213 rygmarvsskadede patienter i Sverige har vist, at risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme er mere almindeligt blandt rygmarvsskadede – blandt andet højt blodtryk, højt kolesteroltal og manglende fysisk aktivitet. 

Motion er vigtig

Forskningsresultaterne overrasker ikke fysioterapeut Line Olsson, der til daglig arbejder med rygmarvsskadede på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

- De svenske forskningsresultater underbygger vores viden på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter om, at patienter med rygmarvsskade ofte udvikler hjerte-kar-sygdomme med årene efter skaden. Manglende fysisk aktivitet øger risikoen for bl.a. hjerte-kar sygdomme. Det understreger vigtigheden af at være motiveret for fysisk træning, da relevant træning og sund kost kan have positiv indflydelse på at undgå udvikling af disse sygdomme. Samtidig kan øget motion også være med til at fremme den generelle livskvalitet, siger Line Olsson.

Hjerte-kar-sygdomme er den hyppigste dødsårsag blandt rygmarvsskadede.

Behov for regelmæssig opfølgning

Ifølge Peter Flank, der står bag PhD’en, viser resultaterne, at rygmarvsskadede er en patientgruppe, der har behov for regelmæssig opfølgning gennem hele livet. Han mener, at der er behov for at videreudvikle nye metoder og strategier for at forebygge og undgå hjerte-kar-sygdomme.

Læs mere om resultaterne fra PhD'en