Stor effekt af tværfaglig hjælp til ulykkespatienter

En tværfaglig tilgang til rehabilitering af ulykkespatienter har stor effekt. Det viser en evaluering af projektet Back to Life.

Et stærkt personligt engagement fra frivillige kan virke støttende og motiverende for mennesker i tiden efter en ulykke. Det vurderer VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der har set nærmere på projektet Back to Life og projektets resultater. 

Udover engagementet fremhæves den koordinerende indsats også i evalueringen. Back to Life projektet forsøger at hjælpe de skadede med en fokuseret genoptræning og med at koordinere kontakten til de andre aktører, der er involveret i forløbet.

Konklusionen er noget, som Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter kan nikke genkendende til. 

- Evalueringen bekræfter vores viden om, at det er vigtigt, at vi tager hånd om de mennesker, der kommer alvorligt til skade efter en ulykke eller sygdom. Patienterne har en lang række udfordringer socialt, økonomisk og fysisk, som alle skal håndteres, hvis patienten skal videre i livet, sige Britta Quistgaard, centerchef for Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

Nødvendigt at tænke tværfagligt

Netop fordi patienterne har så mange forskellige typer af udfordringer, er det også nødvendigt at tænke tværfagligt, når patienterne skal rehabiliteres.

- Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har i mange år arbejdet med en tværfaglig tilgang til rehabilitering, og der er evidens for, at det giver resultater for patienterne. Vi kan se, at når vi inddrager patienterne i behandlingen og sammen med dem sætter mål for deres fremtid, så giver det resultater, vurderer Britta Quistgaard.

Specialhospitalet er ejet af UlykkesPatientForeningen. Udover den sundhedsfaglige indsats tilbyder UlykkesPatientForeningens lokale kredse en lang række sociale, faglige og motionsmæssige tilbud, hvor der er mulighed for at møde andre i samme situation som en selv.

Læs om VIVE's evaluering