Sundhedsvæsenets spild af tid koster patienterne dyrt

Der er fokus på, at sundhedsvæsenet kan spare penge på større effektivitet. Men det er patienterne, der betaler prisen, når koordinationen svigter. Professor Kjeld Møller Pedersen peger på en forløbskoordinator til hver patient som en del af løsningen.
Professor Kjeld Møller Pedersen mener, at alvoren af spildtid ved usammenhængende patientforløb bliver overset, fordi vi ikke kender de præcise omkostninger.

Professor Kjeld Møller Pedersen præsenterede i går sine vurderinger af spildtid i sundhedsvæsenet på et temamøde hos UlykkesPatientForeningen med efterfølgende debat blandt patienter og beslutningstagere.

Når patientforløb ikke er velkoordinerede, bliver behandlingstiden længere for patienten og dermed også dyrere for samfundet.

Professor Kjeld Møller Pedersen mener, at alvoren af spildtid ved usammenhængende patientforløb bliver overset, fordi vi ikke kender de præcise omkostninger. Men selvom der er tale om et mørketal, er der ikke tvivl om, at det koster dyrt, og derfor peger han på forskellige løsninger:

- Det er oplagt, at patienterne får én indgang til hele sundhedsvæsenet i form af en koordinator. Det har man også forsøgt sig med, men her har problemet været, at koordinatoren ikke har beslutningskompetence til at bestemme over behandlingsrækkefølgen inden for de forskellige fagområder. Så kan koordinatoren groft sagt kun hjælpe patienten hen til køen. Hvis koordination skal virke, skal en fagperson have kompetence til at planlægge hele forløbet, siger Kjeld Møller Pedersen.

Vi har et vigtigt budskab til sundhedssystemet: Det er mennesker, der er i behandling, ikke tal i et regne-ark. Mange af vores medlemmer, der ofte har flere skader og er revet ud af deres normale hverdag, har prøvet manglende koordinering på egen krop og sjæl, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen

Det er mennesker, ikke tal i et regne-ark

Hos UlykkesPatientForeningen er der netop et system, hvor én læge er koordinator for patientforløbet. Det gælder også for andet end behandling, så som rådgivning fra socialrådgiver og genoptræning.

- Vi har et vigtigt budskab til sundhedssystemet: Det er mennesker, der er i behandling, ikke tal i et regne-ark. Mange af vores medlemmer, der ofte har flere skader og er revet ud af deres normale hverdag, har prøvet manglende koordinering på egen krop og sjæl. Spildtid betyder flere smerter, mere psykisk pres, dårligere helbredschancer, forværret økonomi og endnu større pres på familien. Derfor er vi glade for, at der kommer fokus på patienternes oplevelse af spildtid og manglende koordinering. Løsningen starter med at se patienterne som hele mennesker i stedet for, at hver del af sundhedsvæsenet kun koncentrerer sig om specifikke lidelser, siger Formand for UlykkesPatientForeningen Janus Tarp.

Hvis hospitalsbesøget var som et pitstop i Formel 1

En af dem, der har prøvet, hvilken forskel koordineret behandling betyder, er Anders Beha, der sidder i kørestol på grund af en fejlfunktion ved rygmarven:

- Jeg har været i behandling i mange år, og jeg har virkelig oplevet, hvor hårdt det er, når man skal forsøge selv at navigere i systemerne, samtidig med at man har stærke smerter. Da jeg så kom på Specialhospitalet fik jeg adgang til mange faggrupper i et koordineret forløb under samme tag. Det er er en kæmpe fordel. Jeg modtager fysisk genoptræning og træning i bassin, får samtaler med Specialhospitalets psykologer, får hjælp i ergoterapien, og HandicapBilistCentret er ved at hjælpe mig til en ny handicapbil.

Kjeld Møller Pedersen sammenligner det perfekte patientforløb med et pitstop i Formel 1, hvor alt bliver klaret hurtigt og effektivt i den rigtige rækkefølge:

- Vi når næppe det samme tempo som i et pitstop, men vi skal tilstræbe samme princip. Når fx patienten er til undersøgelse, kan man jo samtidig lægge en psykologsamtale og tage de nødvendige blodprøver. Det er kun et spørgsmål om at koordinere med udgangspunkt i patienten.

Se Facebook-video fra arrangementet

I panelet til den efterfølgende debat sad:

  • Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik
  • Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden
  • Camilla Hersom, formand for Danske Patienter
  • Kjeld Møller Pedersen, professor
  • Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen