Temadag om usynlige skader

Kom til en spændende dag, hvor vi sætter fokus på livet med en usynlig skade.
På temadagen kan du bl.a. høre Mona fortælle om sine egne erfaringer med at leve med en usynlig skade.

Du kan høre førende fagfolk give deres perspektiv på, hvilke udfordringer usynlige skader medfører og få brugbare redskaber til at håndtere disse udfordringer.

Du kan også høre ulykkesramte og pårørende fortælle deres historie om, hvordan de kom videre i livet efter ulykken. 

Temadagen finder sted i København den 26. september og i Aarhus den 3. oktober.

Dagens program

(Ret til ændringer forbeholdes)

10.30

Velkomst

10.45

Livet med en usynlig skade
Hvad er usynlige skader, og hvilke udfordringer giver de?

11.45 Frokost
12.45 Håndter hverdagen med en usynlig skade
Hvordan tager jeg ansvar for mit liv, og hvordan kan jeg se nye muligheder?
14.15 Kaffe
14.45 Pårørende - hele familien bliver ramt
Hvordan er det at være pårørende til én med en usynlig skade? Hvordan støtter vi hinanden og taler sammen?
15.45 Afrunding
16.00 Tak for i dag

Pris

Hvis du tilmelder dig inden den 1. juli, kan du få billetter for 75 kr. Herefter koster det 100 kr.

Tilmelding

Tilmeld temadag i København

Tilmeld temadag i Aarhus