Til kamp for bedre vilkår for pårørende

UlykkesPatientForeningen er sammen med en lang række organisationer gået ind i kampen for bedre forhold for pårørende.

At være pårørende kan for mange slide på helbredet og påvirke både arbejde og livskvalitet. Men det er sjældent, at der er hjælp at hente for de pårørende.

Derfor er UlykkesPatientForeningen sammen med Ældre Sagen og en række andre organisationer gået ind i kampen for bedre forhold for pårørende.

Fælles opfording til at støtte pårørende

I dag fik Ældreminister Thyre Frank overrakt en fælles opfordring ved en pårørendekonference i Nyborg. I opfordringen står der bl.a.:

Vi ønsker, at Danmark styrker pårørendes vilkår ved at skrive ind i serviceloven og sundhedsloven, at kommunerne har pligt til at tilbyde støtte til pårørende. På den måde får kommuner og hospitaler fokus på at støtte og styrke pårørende, så konflikter og nedslidning kan undgås.

Til konferencen udtalte Thyre Frank, at hun ønsker mere fokus på pårørende, så de ikke bliver de næste patienter.

Læs hele opfordringen til ministeren (Pdf)