Tilskud til sommerkursus på Egmont Højekolen i uge 26

Kredsbestyrelsen tilbyder, at medlemmer af Nordsjællandskredsen kan ansøge om et tilskud på kr. 500, såfremt man vil deltage i årets sommerkursus.

Man ansøger kredsbestyrelsen om tilskud vedlagt kvittering for betaling af kursusgebyret – ansøgningen og kopi af kvitteringen sendes senest den 30. juni 2018 til:

kredsformand Karl Vilhelm Nielsen på mail: kvn@parasport.dk