Trafikulykker rammer hårdt

En europæisk undersøgelse viser, at alvorlige trafikulykker medfører store konsekvenser for både de ulykkesskadede og deres pårørende.

Knap 80 % af dem, der kommer alvorligt til skade i trafikken, kommer sig aldrig helt efter ulykken. Det viser en ny europæisk undersøgelse, der har undersøgt konsekvenserne af trafikulykker.

Undersøgelsen viser, at de alvorligt tilskadekomne og deres pårørende ofte oplever både økonomiske og psykiske følgevirkninger i mange år efter ulykken - og i mange tilfælde resten af deres liv.

Store konsekvenser for pårørende

Har man fået en alvorlig skade efter en trafikulykke, medfører det store konsekvenser for ens pårørende. I hver sjette tilfælde må en pårørende stoppe med at arbejde for at passe den skadede. Derudover viser undersøgelsen, at 30 % af de skadede og deres familier må flytte som følge af ulykken.

Det er organisationerne The Belgian Road Safety Institute (BRSI) og The European Federation of Road Traffic Victims (FEVR), der står bag undersøgelsen. Undersøgelsens resultater stammer fra en spørgeskemaundersøgelse blandt trafikofre i 20 europæiske lande.

UlykkesLinjen vejleder ulykkesramte danskere

I Danmark kan ulykkesskadede og deres pårørende få gratis og uvildig vejledning hos UlykkesLinjen.

Her sidder socialrådgivere klar til at hjælpe ulykkesramte og pårørende med spørsgmål om bl.a. erstatning, forsikring, forsørgelse og behandling.

Socialrådgiverne trækker på et bagland af specialister – blandt andet jurister, læger, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der alle er tilknyttet UlykkesPatientForeningen.

Man kan ringe alle hverdage mellem kl. 9-15 på 3673 2000

Læs pressemeddelelsen fra Det Belgiske Trafiksikkerhedsinstitut (pdf)