Spritkørsel på cykel er udbredt

En helt ny undersøgelse viser, at hver tredje danske cyklist inden for det seneste år har kørt på cykel med en promille, der ligger over grænsen for bilkørsel. Blandt de unge cyklister er tallet næsten dobbelt så højt. Halvdelen af danskerne kender slet ikke reglerne for spritkørsel på cykel, der ellers har eksisteret siden 1932. Og de lader sig tydeligvis ikke skræmme af de høje ulykkestal for cyklister. Men det burde de gøre, siger UlykkesLinjen, der ser konsekvenserne og står bag undersøgelsen.

Vejlederne på UlykkesLinjen bliver dagligt konfronteret med fysiske, mentale, sociale og økonomiske konsekvenser af ulykker. Også blandt cyklister, der eksempelvis risikerer langvarige hjernerystelser eller alvorlige brud.

- Vi ser konsekvenserne af en ulykke, der kan risikere at vare resten af dit liv. UlykkesLinjen hjælper igennem en uoverskuelig verden af smerter, sagsbehandling, paragraffer, regler og rettigheder. Men det var naturligvis bedre at undgå den svære proces. Et simpelt og oplagt råd er: Lad cyklen stå, hvis du har fået for meget at drikke, siger Susanne Both, der er socialrådgiver hos UlykkesLinjen.

Tal fra Rådet for Sikker Trafik (Cyklistundersøgelsen 2013) fortæller, at cirka 17.500 cyklister må forbi skadestuen hvert år. Ud af dem er cirka hver sjette påvirket af alkohol.

Holdninger, adfærd og manglende viden

Ifølge UlykkesLinjens undersøgelse mener kun hver femte dansker (22 procent), at det er acceptabelt at hoppe på cyklen med så meget alkohol i blodet, at man ikke lovligt ville kunne køre bil.

Resultatet står i kontrast til cyklisternes adfærd inden for bare det seneste år, hvor hver tredje (32 procent) cyklist har kørt på cykel i alkoholpåvirket tilstand, så de ikke lovligt ville kunne køre bil.

Kontrasten mellem holdninger og adfærd akkompagneres af et manglende kendskab til lovgivningen omkring kørsel på cykel under påvirkning af alkohol.

Kun knap halvdelen af danskerne kender til lovteksten, der foreskriver, at det er forbudt at cykle i en tilstand hvor man ikke er i stand til at ”føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.” (§54, stk 3)

- Vores undersøgelse viser, at især de unge cykler med alkohol i blodet. Hele 62 procent af cyklisterne i alderen 18-29 år har inden for det seneste år kørt på cykel og med en promille over den tilladte grænse for bilkørsel. Vi kender kun alt for godt udfordringerne med alvorlige konsekvenser af ulykker resten af livet, så vi opfordrer dem til at tænke sig om en ekstra gang, næste gang de skal ud at feste, fortæller Mette Lundstrøm Jørgensen, projektchef hos UlykkesLinjen.

Resultater af undersøgelsen

  • 32 procent af de danske cyklister har inden for det seneste år kørt på cykel og været påvirket af alkohol i grad, så de ikke lovligt ville kunne køre bil.
  • 62 procent af cyklisterne i alderen 18-29 år har inden for det seneste år kørt på cykel og været påvirket af alkohol i grad, så de ikke lovligt ville kunne køre bil.
  • Kun hver femte dansker (22 procent) synes, at det er acceptabelt at køre på cykel, selv om man er påvirket af alkohol i en grad, så man ikke lovligt ville kunne køre bil
  • Kun knap halvdelen af danskerne kender lovgivningen omkring at køre på cykel i alkoholpåvirket tilstand

66 procent af undersøgelsens 2284 respondenter er cyklister. Undersøgelsen er foretaget af Analyse Danmark på vegne af UlykkesLinjen.

Om UlykkesLinjen

Ulykkeslinjen tilbyder gratis og uvildig vejledning på telefon for dem, der er berørt af en ulykke. Formålet er at støtte ulykkespatienter og deres familier ved at skabe overblik over, hvordan de bedst kan tackle de udfordringer, der kan opstå efter ulykken.

Ved telefonerne sidder en erfaren gruppe af socialrådgivere parat med råd og vejledning om fx muligheder og rettigheder indenfor genoptræning, sygedagpenge, forsikringssager, advokatbistand, psykologbistand og familiekrise.

Initiativet til UlykkesLinjen er skabt i samarbejde mellem Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen. UlykkesLinjen modtager økonomisk støtte fra Offerfonden.

Initiativet til UlykkesLinjen tager udgangspunkt i en række undersøgelser, der dokumenterer et behov for hjælp i tiden efter ulykker, og at følgevirkningerne efter et trafikuheld har langvarige konsekvenser for de ulykkesramte og deres familier.

Læs mere om UlykkesLinjen