UlykkesPatientForeningen i front i kampen for flere borgerrådgivere i kommunerne – og nu kommer de

Gennem efteråret har vi holdt møder med partiernes handicap- og socialordførere for at bede dem arbejde for flere borgerrådgivere i kommunerne. Heldigvis har politikerne lyttet.

I den nye finanslov er der afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. i 2022-24, som kommunerne kan søge til at ansætte en borgerrådgiver. Selvom vi gerne havde set, at der blev penge til endnu flere rådgivere, så er det et klart skridt i den rigtige retning.

Nu lægger vi os i selen for at få kommunerne til at ansøge, så vi kan få rigtig mange rådgivere ud til jer i den kommune, hvor I bor.

Borgerrådgiveren er ambassadør for retssikkerheden.

En borgerrådgiver hjælper med råd og vejledning, når man har en svær sag i kommunen. Det er borgerrådgiverens opgave, at sørge for, at borgerens sag behandles efter reglerne. Borgerrådgiveren skal også holde øje med kommunens arbejde og give lyd, hvis lovgivningen ikke følges. 56 af landets 98 kommuner har i dag ingen rådgiver.

Kommunerne havde i 2019 lavet fejl i 46 % af de sager på voksenhandicapområdet, hvor borgerne klagede over afgørelsen. Vi ved fra stikprøvekontroller, at fejlprocenten er lige så høj i de sager, hvor borgeren ikke klager.

Har din kommune en borgerrådgiver?

Her kan du se, hvilke kommuner der har en borgerrådgiver.

Læs UlykkesPatientForeningens holdningspapir til borgerrådgivere i kommunerne