UlykkesPatientForeningen i kontakt med Folketinget

Foreningens budskab til politikerne er, at man næppe får flere mennesker med handicap i beskæftigelse ved at fratage eller fastfryse deres ydelser. Sørg i stedet arbejde til dem, der kan arbejde og fornuftige ydelser til dem, der ikke kan arbejde mere.

Regeringen lægger op til besparelser og ændringer på social- og beskæftigelsesområdet, og det er besparelser, der kan ramme medlemmerne af UlykkesPatientForeningen og andre mennesker med handicap og kroniske lidelser hårdt.

UlykkesPatientForeningen har derfor rettet henvendelse til Folketingets finans- og beskæftigelsesudvalg for at advare mod de foreslåede ændringer på socialområdet.

Det er vores opfattelse, at man næppe får flere mennesker med handicap i beskæftigelse ved at fratage eller fastfryse deres ydelser. I stedet skal man sikre arbejde til dem, der kan arbejde og fornuftige ydelser til dem, der ikke har mulighed for at arbejde mere, lyder opfordringen fra Janus Tarp.

UlykkesPatientForeningen har endvidere inviteret sig selv på besøg i Folketinget, hvor vi håber, at politikerne vil høre mere om vores gode ideer til blandt andet jobskabelse.

Læs brev til Folketingets finans- og beskæftigelsesudvalg (pdf)