UlykkesPatientForeningens julelegat 2019

Som medlem af UlykkesPatientForeningen kan du søge om julelegat.

Vi har i år mulighed for at yde et begrænset antal julelegater til medlemmer med et aktivt medlemskab. Ved tildeling af legaterne tages der hensyn til ansøgerens økonomiske forhold. Legatportionerne er som udgangspunkt på 500 kr. 

Vi skal modtage din ansøgning om julelegat senest d. 25. november 2019. 

Ansøg om julelegat