Undersøgelse blandt pårørende til ulykkesramte

Hvordan er det er at være pårørende til en ulykkesramt? Over 250 personer har allerede svaret på UlykkesPatientForeningens undersøgelse, men vi vil meget gerne have flere svar.

UlykkesPatientForeningen sætter i den kommende tid fokus på det at være pårørende til en ulykkesramt. I den forbindelse gennemfører vi en kort spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen indeholder en række spørgsmål, som belyser den generelle trivsel blandt pårørende. Det skal pointeres, at det er den pårørendes egen subjektive vurdering, der ligger til grund for besvarelsen.

Bed dine pårørende om at svare

Hvis ikke du selv er pårørende til en ulykkesramt, vil vi bede dig om at gøre din nærmeste pårørende opmærksom på undersøgelsen. Din nærmeste pårørende kan fx være din ægtefælle, din kæreste, en af dine søskende eller en af dine forældre.

Det tager cirka 5 minutter at deltage i undersøgelsen.

Vind biografbilletter

Undersøgelsen er sendt ud på mail til medlemmer af UlykkesPatientForeningen, så hvis din pårørende allerede har svaret på undersøgelsen, skal de selvfølgelig ikke gøre det igen.

Vi trækker lod om 3x2 biografbilletter blandt dem, der deltager i undersøgelsen.

Resultaterne fra undersøgelsen anonymiseres og vil fortrinsvis blive brugt i medlemsbladet Livtag, hvor vi til marts bringer en artikelserie om det at være pårørende.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte redaktør Kira Orloff, psykolog Mette Nyrup eller pressemedarbejder Mogens F. Andersen på tlf 36 73 90 00.

Undersøgelsen er nu lukket. Vi vil formidle resultaterne her på hjemmesiden, i medlemsbladet Livtag og på Facebook.