Undersøgelse: Er du pårørende til en syg eller skadet?

UlykkesPatientForeningen, Nyreforeningen og Hjernesagen sætter i den kommende tid fokus på det at være pårørende til en syg/skadet.

Foreningerne gennemfører i øjeblikket en kort spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til syge eller skadede. 

Undersøgelsen indeholder en række spørgsmål, som belyser de udfordringer, man kan stå over for som pårørende, og de behov man har for viden og rådgivning.

Bed dine pårørende om at svare

Hvis ikke du selv er pårørende til en ulykkesramt, vil vi bede dig om at gøre din nærmeste pårørende opmærksom på undersøgelsen. Din nærmeste pårørende kan fx være din ægtefælle, din kæreste, en af dine søskende eller en af dine forældre.

Det tager cirka 5 minutter at deltage i undersøgelsen.

Vind gavekort

Undersøgelsen er sendt ud på mail til medlemmer af UlykkesPatientForeningen, Nyreforeningen og Hjernesagen, så hvis din pårørende allerede har svaret på undersøgelsen, skal de selvfølgelig ikke gøre det igen.

Vi trækker lod om 5 gavekort á 200 kr. til gavekortet.dk blandt dem, der deltager i undersøgelsen.

Resultaterne fra undersøgelsen anonymiseres, og du bliver ikke tilmeldt nyhedsbreve eller tilsvarende. Resultaterne vil fortrinsvis blive brugt til at udvikle tilbud til pårørende samt input til medlemsbladet Livtag.

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen 

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte projektleder Mette Lundstrøm fra UlykkesPatientForeningen på telefon 3673 9000.