Undersøgelse: Hvordan er det at være studerende med et handicap?

En undersøgelse fra Danske Handicaporganisationer vil belyse, hvordan studievilkårene er for universitetsstuderende med funktionsnedsættelser. Er det dig det handler om, så svar meget gerne på spørgeskema - og hjælp med at sætte politisk fokus på emnet.

I løbet af maj måned gennemfører Danske Handicaporganisationer (DH) en rundspørge blandt studerende med handicap på universiteterne.

Formålet med undersøgelsen er at få viden om studievilkår for studerende med handicap og funktionsnedsættelser, herunder hvordan fremdriftsreformen påvirker muligheden for at kunne gennemføre studiet.

Det kan fx være kravene fra fremdriftsreformer eller kan måske handle om manglende tilgængelighed på uddannelsesstedet.

Målgruppen for undersøgelsen er studerende på universiteter med handicap/funktionsnedsættelser .

Undersøgelsen indgår i DH’s politiske arbejde for at skabe bedre muligheder for at studerende med handicap kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre unge.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent i Danske Handicaporganisationer, Karen Il Wol Knudsen på kwk@handicap.dk eller tlf. 36388553

Klik her for at starte spørgeskemaundersøgelsen