Vil du være med i videnskabeligt forsøg om kroniske smerter?

Smertecenter Syd står bag et nyt forsøg, og de søger forsøgspersoner både med og uden smerter.

Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital står bag et nyt forsøg, der skal undersøge om kroniske smerter i nogle tilfælde skyldes en abnorm aktivering af immunsystemet omkring hjerne og rygmarv.

Denne abnorme aktivitet af immunsystemet kan ændre nervecellernes funktion og evne til at opfatte og skelne smerte, så normalt harmløse påvirkninger af kroppen vil blive opfattet i hjernen som smertefulde, fordi nerverne ’overreagerer’ på sanseinput.

Dette kan forklare, hvorfor mange smerteramte oplever konstante smerter, selvom der ikke kan findes tegn på sygdom ved normale diagnostiske tests, og det kan bane vejen for at udvikle nye, mere effektive behandlinger.

Vil du deltage i forsøget?

Til forsøget søger smertecenteret både personer med smerter og uden til at indgå i en kontrolgruppe.

Vil du vide mere, kan du kontakte Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt, der er afdelingslæge på Smertecenter Syd: