Opgaver som frivillig

Se hvilke opgaver du kan løse som frivillig i UlykkesPatientForeningen.

Hvis du har lyst til at blive frivillig hos UlykkesPatientForeningen er der mange forskellige muligheder for dig.

Deltag i bestyrelses- og udvalgsarbejde

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af medlemmerne af de 16 kredsbestyrelser. Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges på repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen udgør sammen med den administrerende direktør foreningens daglige ledelse.

PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen har desuden hvert sit koordinationsudvalg.

Hvis du vil høre mere om bestyrelses- og udvalgsarbejdet, er du velkommen til at kontakte Liv Hübner Østergaard på lho@ulykkespatient.dk eller 36 73 90 99.

Læs mere om de forskellige bestyrelser og udvalg

Vær bisidder

UlykkesPatientForeningens bisiddere støtter og hjælper medlemmer, der skal til svære samtaler i kommunen eller andre offentlige instanser.

Bisidderkorpset består af 20 uddannede frivillige, der arbejder tæt sammen med en af UlykkesPatientForeningens socialrådgivere.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive bisidder, er du velkommen til at kontakte Yasmin Winther, tlf. 36 73 90 38 eller ywi@ulykkespatient.dk.

Læs om bisidderordningen

Vær med i medlemstelefon

Medlemstelefonen bestyres af frivillige, der lytter og udveksler erfaringer med medlemmer, som har brug for en snak med ligesindede. Der er tilknyttet 25 frivillige til medlemstelefonen. De arbejder tæt sammen med en af Ulykkespatientforeningens medarbejdere.

Hvis du vil høre mere om medlemstelefonen, er du velkommen til at kontakte Yasmin Winther, tlf. 36 73 90 38 eller ywi@ulykkespatient.dk.

Læs om medlemstelefonen

Vær mentor

Mentorordningen giver ulykkesramte mulighed for at tale med en ligesindet, der har erfaring med livet efter en ulykke.

For at være mentor for en person med en nyere ulykkesskadede, skal du selv have været ude for en ulykke og have en vis erfaring i at leve med de hverdagsudfordringer, det medfører.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive mentor, er du velkommen til at kontakte Yasmin Winther, tlf. 36 73 90 38 eller ywi@ulykkespatient.dk.

Læs om mentorordningen