Bedre behandling efter ulykken

UlykkesPatientForeningen mener:

Det er ikke rimeligt, at et menneske, som har været ude for en alvorlig ulykke, selv må koordinere sin egen behandling, sådan som mange af vores medlemmer gør det i dag. Det er sundhedsvæsnets opgave at foretage en tværgående, udtømmende diagnosticering af den enkelte patient og at sikre en dækkende, effektiv behandling.

Ingen patienter bør forlade hospitalet uden at der er lagt en grundig plan for det videre behandlings- og genoptræningsforløb. Ved udskrivelsen skal behandlingsansvaret være overdraget til en anden myndighed, og det skal være klart for både myndighed og patient, hvor ansvaret ligger.

Komplekse lidelser øger risikoen for en utilstrækkelig behandling

Vores medlemmer er ofte ramt af langstrakte, meget komplekse sygdomsforløb. Det gælder både de, som har været ude for en alvorlig ulykke med store funktionsnedsættelser og de, som efter mindre alvorlige ulykker, oplever vedvarende gener, der oven i købet kan være diffuse og svære at måle og behandle.

Ofte vil man som ulykkespatient skulle behandles af flere medicinske specialer, og der vil være mange skift mellem behandlingssteder og afdelinger. Dette øger risikoen for, at man fejldiagnosticeres eller ikke modtager den samlede behandlingspakke, man har brug for.

Samtidig kan de fysiske symptomer ramme længe efter ulykken på et tidspunkt, hvor man måske ikke længere er i kontakt med sundhedsvæsnet. Også dette øger risikoen for manglende eller dårligt koordineret behandling.

Det gør vi

UlykkesPatientForeningen er lige nu i gang med en større undersøgelse, som skal kortlægge medlemmernes vej gennem sundhedssystemet. Undersøgelsen dokumenterer, hvor vores medlemmer konkret oplever problemer i behandlingsforløbet.

Når undersøgelsen er færdig vil den udmunde i et forslagskatalog, som leverer løsninger på de problemer, vores medlemmer oplever. Kataloget vil blive præsenteret for de politikere, sundhedspersonale og andre beslutningstagere, som har indflydelse på, hvordan behandlingen tilrettelægges.

Læs også vores holdningspapir (pdf)

Fakta

  • 63 % af vores medlemmer oplever, at de selv må koordinere deres egen behandling.
  • 48 % oplever, at de ikke bliver undersøgt for eventuelle følgeskader i forbindelse med den primære skade.