Merudgiftskompensation

Hvad mener partierne om tabet af merudgiftskompensationen, når mennesker med handicap bliver folkepensionister?

Når mennesker med handicap bliver folkepensionister, mister de muligheden for at få kompensation for deres merudgifter.  I stedet bliver de henvist til andre former for ydelser, der dog ikke er knyttet specifikt til handicappet. Mange oplever en væsentlig indtægtsnedgang på den baggrund.

Hvis man laver reglerne om, så mennesker med handicap kan beholde deres merudgiftskompensation, når de bliver folkepensionister, har socialministeriet tidligere beregnet, at en regelændring vil koste omkring 70 mio. kr. årligt.

Vil I efter folketingsvalget arbejde på at få ændret reglerne eller på anden måde få rettet op på problemet?

v/ handicapordfører Jakob Sølvhøj

Ja. Enhedslisten ønsker bedre muligheder for, at mennesker med handicap kan opretholde levestandard, efter de har nået pensionsalderen. Vi arbejder for at ændre lovgivningen, for selvfølgelig skal man fortsat have dækket de merudgifter man har, selvom man når pensionsalderen.

Desværre har mandatfordelingen i Folketinget ikke gjort det muligt at samle flertal for en ændring af lovgivningen, men vi fortsætter helt klart med at arbejde på at gøre flertallet – og dermed en lovændring – til virkelighed.

v/ handicapordfører og medlem af Socialudvalget Karina Adsbøl

Det er et spørgsmål, som vi har rejst, men der er endnu ikke fundet en afklaring. Som handicapordfører så jeg gerne, at man fandt en løsning snarest. Hvordan denne præcist skal være, vil jeg ikke lægge mig fast på.

DF fik blandt andet afsat 80 mio. kr. til ledsagelse af blinde og svagsynede (20 mio. kr. om året 2019-2022), hvor aldersgrænsen også var en barriere for at få hjælp.

v/ socialordfører Marianne Jelved

Ja, det vil vi.

v/ social- og handicapordfører Brigitte Klintskov Jerkel

Der er ingen tvivl om, at det er et område, der skal kigges på. For Det Konservative Folkeparti at se, er der ikke nogen logik i, at merudgiftsydelsen fratages én, fordi man overgår til folkepension. Vi fik i forbindelse med Finansloven for 2019 vedtaget, at blinde kan få ekstra hjælp, selvom de når pensionsalderen. 

v/ sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann

Det er fuldstændig afgørende, at borgerne får den korrekte behandling, når de har brug for det offentliges hjælp. Kommunerne har en forpligtelse til at efterleve lovgivning. Tal fra 2018 viser, at omgørelsesprocenten på landsplan steg fra 37 pct. til 38 pct. Det er ikke godt. Kommunerne skal gøre det bedre end i dag.

Fremadrettet vil vi have fokus på, at kommunerne lægger sig i selen for at få rettet op på sagsbehandlingen, så borgerne kan få den hjælp, de er berettiget til. 

v/ handicapordfører Kirsten Normann Andersen

Et handicap forsvinder desværre ikke, blot fordi man bliver folkepensionist. Borgere med handicap skal gives nøjagtigt lige så gode vilkår for et godt seniorliv, som borgere som ikke har et handicap.

Derfor har SF allerede sat merudgiftskompensation og hjælpemidler til pensionerede borgere med handicap på dagsordenen, med henblik på at finde en løsning, som kan udligne uligheden.